Flera stora internationella organisationer har gått samman för att genomföra en undersökning och samla information om effekterna av COVID-19 på karriärvägledningspolitik, system och praxis över hela världen.

Ditt svar bidrar 

Frågeformuläret riktar sig till beslutsfattare/utvecklare av karriärvägledning, arbetsmarknadens parter, chefer för nationella, regionala, lokala och institutionella vägledningstjänster, icke-statliga organisationer och vägledarföreningar. Vi vill  gärna göra Sveriges röst hörd i sammanhanget – ditt svar är därför viktigt!

Vidarebefordra gärna länken till andra kontakter som du tror kan svara på frågorna. Undersökningen är öppen fram till 30 juni 2020. 

Till undersökningsformulär på engelska på extern webbplats

Organisationerna bakom enkäten 

  • Europeiska kommissionen
  • Cedefop (Europeiskt centrum för yrkesutbildning)
  • ETF (European Training Foundation, EU:s grannländer)
  • Unesco (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur)
  • ILO (International Labour Organisation, FN-organ för arbetsmarkandsfrågor)

  • OECD (Världsomspännande organisation för ekonomisk samarbete och utveckling)
  • ICCDPP (International Center for Career Development and Public Policy)