Det akademiska värdet av mobilitet är namnet på den nyligen publicerade rapporten från UHR som sedan 2014 har bedrivits som ett projekt för att öka den utgående studentmobiliteten.

Projektet har finansierats av EU-kommissionen med Utbildningsdepartementet som huvudman. Inom ramen för projektet har sju lärosäten bedrivit pilotprojekt för att praktiskt pröva olika metoder. Förhoppningen är att rapporten ska inspirera genom goda exempel för att utveckla internationaliseringsarbetet vid landets universitet och högskolor.

Ta del av projektets rekommendationer med fokus på vägledning och på internationaliserade lärandemål i rapporten nedan.