Med start 12 februari 2018 erbjuder Euroguidance Sweden en distanskurs i Ivägledning för dig som arbetar som vägledare eller internationell koordinator inom högskolan.

Ivägledning handlar om konsten att vägleda sina sökande före, under och efter en utlandsperiod. Kursen ges på distans och kommer att pågå under sex veckor med start 12 februari. Räkna med att hålla på till 23 april ungefär. 

Tanken är att du ska kunna ta del av den vid sidan av ditt arbete och att det inte ska behöva ta mer tid i anspråk än ca 2-3 timmar/vecka. 

 Kursen erbjuder 

  • Allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut
  • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen är kostnadsfri och upplagd på tre lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får deltagarna ta del av och kommentera varandras kursarbete. Den som genomför alla delar kommer att få ett certifikat från UHR.

Vad tog du med dig? Röster från tidigare kurser:

”…kursen har gett många nya tankar och ideer…”

”…fått lust att utveckla ett gott vägledningsarbete…”

”…fått betydligt fler verktyg att jobba med…”

”…intressant och lärorikt att se andras erfarenheter kring ivägledning…”

”Mycket värdefullt på många sätt… reflektera kring hur man kan…motivera”

Anmälan senast 26 januari

Klicka här för att anmäla dig.

Vi har 40 platser. 

Har du frågor om kursen?

För eventuella frågor är du välkommen att mejla euroguidance.sweden@uhr.se.