Med start 11 februari 2019 erbjuder Euroguidance Sweden en kostnadsfri distanskurs i Ivägledning för dig som arbetar som vägledare eller internationell koordinator inom högskolan. Kursens syfte är att bidra till en proaktiv vägledning runt utlandsstudier för att få fler studenter att ta steget ut.

Vägledning viktig inför utlandsstudier

Cirka 14 % av dem som tar examen i Sverige har studerat utomlands. EU:s mål som vi åtagit oss att arbeta för är 20 %. I regeringens delbetänkande ”En strategisk agenda för internationalisering” (SOU 2018:3), föreslogs att minst 25 procent av studenterna senast 2025 ska ha tillbringat minst tre månader av sin utbildning utomlands. UHR:s projekt ”The Academic Value of Mobility” visade att högskolornas vägledning har en viktig roll när det gäller att uppmuntra fler studenter till utlandsstudier.

Vi ger dig verktygen 

Ivägledning handlar om konsten att vägleda sina sökande före, under och efter en utlandsperiod. Kursen ges på distans och kommer att pågå under sex veckor 11/2 – 23/3 2019. Tanken är att du kan ta del av den vid sidan av ditt arbete och det inte ska behöva ta mer tid i anspråk än ca 3-4 timmar/vecka. Kostnadsfri kompetensutveckling kan dock även vara något som arbetsgivaren ger klartecken för på arbetstid.

 Kursen erbjuder 

  • Allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut
  • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen är upplagd på tre lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får deltagarna ta del av och kommentera varandras kursarbete. Den som genomför alla delar kommer att få ett certifikat från UHR.

Nu är kursen fulltecknad 

Har du frågor om kursen?

Välkommen att mejla euroguidance.sweden@uhr.se

Röster från tidigare kursomgångar

- Det jag tar med mig från kursen handlar främst om ett breddat perspektiv - både vad gäller vilka som kan arbeta med ivägledningsarbete och hur brett vi faktiskt bör vägleda. Det är dags för oss att jobba mindre som en isolerad enhet och istället börja samverka med andra, framförallt studievägledningen.

- Kursen har varit väldigt bra och "lagom". Ska sätta mig i lugn och ro och backa tillbaka i de olika lektionerna för att plocka ut det som jag kan använda i min vardag och sprida till mina kollegor.

 - Kursen har gett idéer och tips och inte minst mycket information som visar hur viktig ivägledningen är. Som nyanställd kan jag bara tacka och bocka för kursinnehållet och är glad att jag anmälde mig till denna kurs.