Under devisen Erasmus+ förenar och berikar går programmet nu in i en ny programperiod 2021 – 2027. Med en ökad budget ger det fler elever och studenter möjligheter att delta.

Budget för det nya programmet blir 26 miljarder Euro för den kommande 7-årsperioden, vilket är en kraftig ökning. Det innebär bland annat att fler elever och studerande från hela utbildningsområdet kan delta i utvecklande utbyten och fler organisationer kan delta i värdeskapande samarbetsprojekt.

Elevutbyten i grupp eller enskilt

Pandemin begränsar förstås möjligheten att delta i ett utbyte just nu, men det finns gott om chanser framöver. En av de stora nyheterna är att grund- och gymnasieskolor kan få finansiering för elevutbyten, i grupp eller individuellt, vilket tidigare endast varit möjligt för högskolestudenter och yrkeselever. Det nya Erasmus+ ska bl a fokusera på att inkludera nya grupper och erbjuda förenklade möjligheter att delta, genom s k ackreditering.

Storbritannien inte med

Med tanke på att Storbritannien är en populär utbytesdestination är en tråkig nyhet i sammanhanget att de, i och med utträdet ur EU, har valt att inte vara med i den kommande programperioden för Erasmus+. Det innebär att det från och med 2021 inte längre är möjligt att åka på utbytesstudier till Storbritannien (UK). Efter den 31 december 2020 krävs studentvisum för den som ska studera där längre än 6 månader eller åka dit på praktik.

Medel för vägledare

Även vägledare kan söka medel för eget internationellt utbyte och samarbete genom det nya programmet. Euroguidance arbetar med att sammanställa överskådlig information om vilka delar av programmet som är mest relevanta ur vägledarperspektiv. Informationen lägger vi upp här på vägledarsidorna.