Varje vår tar Euroguidancenätverket fram en beskrivning av de satsningar och olika aktiviteter som genomförts under det senaste året.

I den nya webbpublikationen finns rapporter från Academia-utbyten, internationella konferenser, seminarier och workshops, digitala satsningar med mera. Sammanlagt har 34 länder bidragit till innehållet.

Ta del av Euroguidance Highlights i blädderformat