På Europanivå finns ett nätverk för offentliga arbetsförmedlingar, PES (Public Employment Services), som på senare tid har ägnat en hel del intresse åt vägledningsfrågor.

Nätverket har tagit fram flera publikationer och verktyg för utveckling av vägledning: 

Livsfaser och vägledningsinsatser 

Toolkit on guidance and lifelong learning (Pdf), visar på hur arbetsförmedlingarna kan samarbeta bättre med utbildningssektorn för att utveckla sina vägledningstjänster. De beskriver också hur behovet av vägledning återkommer under en livscykel: 

Visar schema över livshändelser och vägledning

Strukturerat samarbete

PES-nätverket har även publicerat ett förslag till ett strukturerat samarbete mellan den offentliga arbetsförmedlingen och utbildningssektorn för att förbättra övergången mellan skola och arbete.

Läs mer här (pdf, öppnas i nytt fönster)

Finska one-stop-shops goda exempel

På webbplatsen PES Knowledge centre kan man hitta goda exempel från olika länder, bland annat från Finland som beskriver sina så kallade  ”one-stop shops” för vägledning