Den fjärde europeiska veckan för yrkeskompetens (European Skills Week) kommer att äga rum 14 – 18 oktober i Helsingfors. Veckan har dock redan dragit igång med en rad digitala event.

Delta utan fysisk närvaro

Eventet erbjuder flera sätt att delta på distans. Man kan exempelvis visa upp en händelse eller aktivitet genom att registrera den på arrangörens webbplats,  eller genom att dela sin egen berättelse på ingången Share your story

Här kan vägledning inför validering vara ett uppskattat ämne. 

Visar på bredden av möjligheter

Syftet är att inspirera andra genom att öka medvetenheten om de möjligheter som finns inom yrkesutbildning. Målgrupp är alla med intresse för yrkesutbildning, inklusive elever, föräldrar, företag, företagsorganisationer, arbetsmarknadens parter, utbildningsleverantörer, vuxenutbildningar, forskare och, inte minst, karriärvägledare.

Den som registrerar ett arrangemang eller aktivitet före 19 juli har möjlighet att bli inbjuden att delta i någon session under Helsingforsveckan.

Läs mer i informationsbladet (pdf)

Nominera insatser utöver det vanliga

Man kan även delta genom att nominera engagerade personer, organisationer och goda exempel till VET (Vocational Education and Training) Excellence Awards. I år kan man vinna priser inom fler olika kategorier med koppling till lärande, innovation samt lärling- och entreprenörskap.  

Läs mer om utlysningarna här

Observera att anmälningstiden är knapp för vissa utlysningar.