Just nu efterfrågar Europeiska Kommissionen dina synpunkter. Vi hoppas att du vill ta dig tid att svara.

Omröstning om karriärvägledning för unga

Forskning visar att unga som har en karriärplan mer sannolikt stannar kvar i skolan och engagerar sig mer positivt i utbildningen. Vägledning hjälper också eleverna att fatta välgrundade beslut, förstå sina styrkor och svagheter, planera sina framtida karriärvägar, uppgradera sina befintliga färdigheter och skaffa sig ny social kompetens eller arbetsredskap.

Vad tycker du? Hur kan vi hjälpa elever att välja en lämplig utbildnings- och karriärväg som matchar deras kvalifikationer, personlighet och intressen och få dem att engagera sig i livslångt lärande?

Dela din åsikt i en kort omröstning som är öppen fram till 1 oktober. Välj språk i högernavigationen innan du svarar. 

Gå till omröstningen här

Resultaten kommer att publiceras på EU-plattformen School Education Gateway som vänder sig till dig som arbetar inom skolan.