På Euroguidance-nätverkets webbplats har man nyligen öppnat ett litet videogalleri.

Filmerna handlar om fördelarna med internationellt utbyte och följer ungdomar som berättar om sina upplevelser av att studera och praktisera i ett annat land. De kan med fördel visas som en del av ett informationspass om utlandsstudier. Som inspiration, introduktion eller konkret exempel. 

De olika klippen är insamlade från flera länder, men har textning på engelska.  

Du når dem via Euroguidance.eu

Angelique från Lyon som pluggar i Dublin: