På UHR:s vägledardag den 9 november tillfrågades deltagande vägledare genom Mentimeter om vilka kompetenser de tror blir viktiga i framtiden och hur de skulle kunna bidra till att fler unga kan ta del av lärande via mobilitet.

När det gäller kompetenserna visade resultatet, i form av ett ”ordmoln”, att flexibilitet var den egenskap som fick flest röster. I en snabbt föränderlig värld är det säkert ingen överdrift att säga att den som inte kan finna sig i förändringar får svårare att klara sig. Andra kompetenser som dök upp var språkkunskaper, samarbetsförmåga, social kompetens och kreativitet. De sistnämnda är mjuka kompetenser som studier och praktik utomlands kan bidra till att utveckla.

Hur tyckte då vägledarna själva att de skulle kunna bidra till att fler unga får ta del av lärande via internationell mobilitet? Bland förslagen kan följande synpunkter nämnas;

  • Få förutsättningar och tid i tjänsten att arbeta med detta.
  • Peppa och avdramatisera för att de ska våga.
  • Information på sociala medier inom vägledning. Vara bättre påläst själv.
  • Ta reda på kostnadsfria möjligheter att komma iväg. De flesta stoppas av att de inte har ekonomiska möjligheter.

 Svaren visar att det fortfarande finns en hel del att göra för att stärka vägledningens roll när det gäller att ge stöd och främja mobilitet, genom att motivera unga att betrakta det som en del av sina studier. Detta är någon som Euroguidance försöker göra, bland annat genom att erbjuda distanskurser i Ivägledning.

 Du kan ta del av alla vägledarsvar här under i dokumentet "Framtidens kompetenser".