När Lärarnas Riksförbund, LR, i samarbete med Centerpartiet, bjöd in till riksdagsseminarium om framtidens studie- och yrkesvägledning fanns Euroguidance Finland på plats för att berätta om utvecklingen i vårt grannland.

Utgångspunkt för seminariet var två nya rapporter från LR, där man dels gjort en enkät bland förbudets vägledare och dels genomfört telefonintervjuer med 1 500 gymnasieelever. 44% av svarande vägledare saknade tydliga mål för verksamheten och flera av eleverna ansåg sig inte har fått tillräckligt med vägledning på grundskolenivå. Rapporterna visar att situationen för vägledningsverksamheten varierar stort över landet och ser olika ut även inom en och samma kommun.

Finskt system för livslång vägledning 

I Finland har man däremot ett väl organiserat system för livslång vägledning med koppling till EU mål och indikatorer. Vägledningen, eller handledningen, är ett eget läroämne med fastställda mål och egna timmar i läroplanen. Skolan har en gemensam plan för hur elevhandledningen skall genomföras och utvecklas. Lärarna bidrar till handledningen via sina ämnen och vägledaren koordinerar verksamheten.

Seminariet avslutades med en panel där man bl a diskuterade yrkesval och karriärplanering. De svenska deltagarna var överens om att något definitivt borde göras och från Lärarnas riksförbund restes krav på en statlig översyn av studie- och yrkesvägledningen. Vidare efterlyste man en reell rätt för alla elever att få tillgång till enskild vägledning samt en reglering av vilka som får anställas som studie- och yrkesvägledare.

De två rapporter som presenterades under seminariet når du via länkarna här: