"Digital Transitions in Lifelong Guidance: Rethinking Careers Practitioner Professionalism" är titeln på en ny publikation från Cedefop, European Centre for the Development of Vocational Training, som samlar bidrag från experter inom Cedefops nätverk Careers Net.

Artiklarna är inriktade på professionalisering inom vägledningsområdet i vid bemärkelse, med särskilt fokus på kompetenser som behövs för ett digitalt och globalt samhälle. Alla författare har inte inkluderat teknikrelaterade teman, men stor uppmärksamhet ägnas åt utvecklingen i samband med pandemikrisen.

Flera experter presenterar också standarder inom nationella/regionala vägledningssystem, utveckling av vägledningstjänster eller speciella utbildningssatsningar.

Från Euroguidance perspektiv vill vi särskilt lyfta artikeln An International Dimension for Improved Capacity Building of Guidance Professionals, där företrädare för Euroguidance i Estland, Frankrike och Sverige, undersöker hur det internationella spåret kan bli en del av vägledares utbildning och professionella profil. 

Tips: Du når kapitlet genom att klicka på titeln i innehållsförteckningen!

Digital Transitions in Lifelong Guidance: Rethinking Careers Practitioner Professionalism, pdf