FN:s klimatmöte i Glasgow har nyligen avslutats och gröna frågor blir alltmer aktuella inom vägledningsområdet i takt med att unga människor vill leva mer hållbart och bli verksamma i det gröna näringslivet genom studier eller genom arbete.

Professor Peter Plant från Danmark var tidig med att tala om behovet av en grön vägledning som kunde sätta ett bredare perspektiv på karriärval. På hemmaplan har Lantbrukarnas Riksförbund och Gröna Arbetsgivare startat en webbplats, Jobba grönt, för att få fler unga att bli verksamma i det gröna näringslivet, genom studier eller arbete.

Webbplatsen Jobba Grönt

Klimatvänliga resor

Inom det nya Erasmus+ programmet prioriteras projekt med miljötema samt klimatvänliga sätt att resa. 2021 är järnvägens år i EU och många nya nattågsförbindelser kommer att lanseras i Centraleuropa 2021–2024. Flera järnvägar har kommit överens om att arbeta närmare tillsammans för att uppnå EU: s klimatmål.

Helhetssyn och utbyte på distans

Hållbart resande innebär också att ha en helhetssyn och inte enbart fokusera på transporten, utan även på val av boende, mat och vad man väljer att göra under sin utlandsvistelse i stort. Det betyder att den som reser kan verka för att lämna ett lättare klimatavtryck. Det kan man också göra via ett virtuellt utbyte som nu ska komplettera perioderna utomlands i nya Erasmus+. Det blir möjligt att kombinera en kortare mobilitetsperiod med en virtuell komponent.

Grön dimension inom Euroguidance

Euroguidance Ivägledning för utlandsstudier får också en grön dimension. Inom nätverket erbjuds flera evenemang med hållbarhetstema, bland annat arrangerade Euroguidance på Irland seminariet Career Guidance for a green economy i oktober, i vilket man undersökte hur vägledningen kan bidra till hållbarhet

Career Guidance for a green economy

Euroguidance i Österrike hade en konferens på samma tema och det går att ta del av presentationerna på deras webbplats.

Green guidance focusing on green educational and career pathways