Den årliga internationella IAEVG (International Association for Educational and Vocational Guidance) konferensen ställdes in på grund av pandemin. Nu arrangerar värdlandet Lettland istället en digital konferens 19-21 oktober 2021.

Under temat Maximizing the potential of career guidance pågår konferensen  i tre dagar med cirka 3 1/2 timmars aktiv tid varje dag, grovt uppdelat i två delar. Den första sessionen (75 minuter) är för föreläsningar, den andra sessionen (90 minuter) för workshops.  

Oavsett om man är praktiker, utbildare, forskare eller beslutsfattare utgör konferensen en stödjande miljö för att utveckla nya visioner inom vägledningsfältet.

Läs mer och anmäl dig via den officiella konferenswebben