Att maximera karriärvägledningens potential var rubriken för den 44:e IAEVG-konferensen som också blev den första digitala i sammanslutningens historia. Närmare 300 deltagare från 45 länder deltog via en konferensplattform.

Euroguidance Lettland medarrangör

Årets konferens sändes från Riga och det digitala upplägget utgjorde i sig en stark signal om hur samhället förändrats sedan IEAVG, International Association for Educational and Vocation Guidance, bildades för 70 år sedan.  

Stora vägledningsbehov efter pandemin

Anita Muižniece, utbildnings- och vetenskapsminister i Lettland, var den första som välkomnade deltagarna – bland dem nämnde hon professionella inom karriärutveckling, forskare, praktiker och studenter. Ms Muižniece pekade på att yrkesval och karriärstöd blivit mycket viktiga i dagens samhälle och menade att det var speciellt angeläget att ge stöd till människor i svåra tider, som under pandemin. Därför, menade hon, att det också är viktigt att utveckla stödgivarna.

Gert Van Brussel, ordförande för IAEVG, lyfte fram IAEVG:s roll som en global förening, som underlättar utbyte och gör det möjligt att arbeta tillsammans och få nya vänner inom vägledningsfältet, även om systemen för utbildning och vägledning skiljer sig mycket mellan länderna.

Samarbete och utveckling 

De två inledande huvudtalarna betonade också behovet av samarbete och utveckling, vilket satte tonen för hela konferensen, tillsammans med konsekvenserna av en världsomspännande pandemi.

Karriärplanering och fattigdom

Konferensens första ”keynote” gavs av professor Anthony L. Pillay från University of KwaZulu-Natal & Fort Napier Hospital vid Nelson R Mandela School of Medicine.

Enligt Dr Pillay har Sydafrika upplevt en enorm utveckling inom karriärvägledning, men det finns behov av att fråga sig om alla verkligen har tillgång till tjänster och hur relevanta de är för människor i fattigdom? Han menade att karriärplanering inte är en prioritet när grundläggande behov inte tillgodoses. 60 % av de sydafrikanska barnen lever i fattigdom och skolans nutritionsprogram har lagts ned på grund av opportunistiska ledare och korruption. Dessutom måste många barn gå flera mil, ibland på farliga stigar, för att nå sin skola.

Hur kan individer utveckla framgångsrika liv och karriärer när de måste klara av överfulla klassrum med krossade fönster och ohygieniska latriner? Är barn i ett tillstånd att ta sig an skolarbete och läxor efteråt?

Skräddarsydda karriärråd möjlig lösning för vissa samhällen

När Dr Pillay fick frågan om hur man kan ta itu med socioekonomisk ojämlikhet inom karriärvägledningen, sa han att det finns ett behov av att skräddarsy karriärråd som bättre passar låginkomstsamhällen och länder. Detta kan till exempel göras genom att titta på alternativa arbetsmöjligheter såsom mindre tjänster, små butiker, trädgårdsskötsel och reparation - en informell sektor som unga människor har möjlighet att starta på egen hand, en av få möjligheter som finns i dessa samhällen. Pillay frågade sig dock om karriärvägledning kan ta itu med systematisk ojämlikhet och om det finns det en plats för socialt ansvar inom vägledningen? Han avslutade med att föreslå en gemenskapsstrategi snarare än en individuell sådan.

Särskilda behov i fokus

Den andra huvudtalaren under konferensens inledning uppmärksammade stödet för elever med särskilda behov av karriärutveckling. Det var docent Mantak YUEN från Center for Advancement in Inclusive and Special Education (CAISE), vid University of Hong Kong.

Baserat på en undersökning hade Dr Yuen skapat en interventionsmodell för att förbereda individer med funktionshinder eller andra särskilda behov för att få arbete och planera en karriärväg bortom skolan. Modellen inkluderade bland annat möjligheter till elevers självbestämmande och tidiga erfarenheter av arbetslivet.

De specifika behoven hos olika grupper och individer var också i fokus för många av de andra papper-, poster- och workshop-sessionerna under konferensen. Sammantaget bjöds det på ett mycket omfattande program med 38 olika sessioner för konferensdeltagarna under detta jubileumsår.

Sammanfattat av Nina Ahlroos 
för Euroguidance Sweden