Euroguidance i Estland har nyligen låtit publicera en samling exempel på vägledningspraktik för högskola och arbetsförmedling.

Exemplen kommer från deltagare som deltagit i Academia studiebesök med sju deltagare från fyra länder. 

Temat för besöket var "Karriärvägledning inom högre utbildning och på arbetsförmedling  – att stödja lärande och CMS-utveckling". (CMS = Career Management Skills).

Generella arbetssätt och praktisk metodik

Deltagarna ha presenterat en metod eller ett initiativ från sitt arbete. De varierar eftersom vissa utgör bredare tillvägagångssätt för att arbeta och andra är praktiska metoder att använda under enskilda vägledningssamtal eller i samband med gruppvägledning. 

Compendium of practices from Academia in Estonia 2021, på Euroguidance webbplats