Vårnumret av Euroguidance Insight summerar behovet av nya utbildningssätt och verktyg för vägledning som vuxit fram i spåren av pandemin.

Under de senaste två åren har Euroguidance-centra över Europa använt en stor del av sina resurser för att utveckla olika typer av nya utbildningsinitiativ.

Vägledare som inte har kunnat träffa sina sökande ansikte mot ansikte har särskilt efterlyst digitala verktyg, tillsammans med stöd för hur man bäst använder dem.

Som det finska ordspråket säger "Hätä keinon keksii" – nödsituationen visar vägen: 

Euroguidance Insight Issue 1, 2022, på Euroguidancenätverkets webbplats