Inom en av Euroguidance-nätverkets arbetsgrupper har man tagit fram information för studie- och yrkesvägledare som stödjer individer i mobilitetsfrågor.

Sammanställningen innehåller information om processen för vägledning i ett mobilitetssammanhang, definitioner, teoretiska resonemang, exempel på god praxis och användbara resurser och länkar till webbplatser och bibliografiska referenser.

Den är på engelska och du laddar ner den från Euroguidance.eu: 

Mobility Advice Interview, på Euroguidance-nätverkets webbplats