I spåren av krigsutbrottet i Ukraina har stora stödbehov gjort sig gällande, dels för individerna som flyr, dels för mottagande länder och instanser. I syfte att öka beredskapen har Euroguidance-nätverket ställt samman artiklar och andra resurser med bäring på vägledning av flyktingar och migranter på nätverkets webbplats.