Euroguidance Irland har nyligen lanserat en podcast-serie som syftar till att bredda perspektiven inom vägledning och visa på intressanta initiativ, lokalt, nationellt och internationellt.

Irländska Euroguidance utgör en del av National Center for Guidance in Education, NCGE, och nu satsar man på att visa på intressanta initiativ som tagits inom landet och runt om i världen. 

Lyssna till de tre första avsnitten 

Podcasts på NCGE:s webbingång

Avsnitt 1: Utmaningar och samarbeten

Challenges & collaboration with Independent Community Education in VET

Avsnitt 2: Livslång vägledning som trollspö

The Magic Wand: Lifelong Guidance for Everyone

Avsnitt 3: Fyra grundregler för vägledare

Four Key Principles for Working in Guidance (med Dr. Deirdre Hughes)