Trots pågående pandemi ökar intresset bland svenska utbildningsaktörer för internationellt utbyte och samarbete. Med start 5 oktober 2020 erbjuder Euroguidance Sweden en ny omgång av distanskursen i Ivägledning för dig som arbetar som vägledare på gymnasiet eller högstadiet.

Inget kan väl passa bättre än att gå en distanskurs just nu. Samtidigt är mycket av det som kursen står för satt på undantag. Vi tror ändå att det kan vara ett bra tillfälle att fundera över hur deltagandet i internationellt utbyte kan öka och komma fler till del? Om något, så har nuvarande kris visat att vårt samhälle är globalt. Därför är de kompetenser man får via ett utbyte viktiga i karriärplaneringen.

Få fler att ta steget

Ivägledning handlar om konsten att vägleda sina sökande före, under och efter en utlandsperiod. Kursens syfte är att bidra till en proaktiv vägledning för utlandsstudier för att få fler svenska elever och studenter att ta steget ut.

Kursen ges helt på distans och pågår i 6 veckor fram till 13 november. Den tar ca 2 – 3 timmar/vecka i anspråk. Tanken är att du ska kunna ta del av den vid sidan av ditt arbete, men kostnadsfri kompetensutveckling kanske även kan vara något som arbetsgivaren ger klartecken för på arbetstid.

 Kursen erbjuder 

  • Allmän kunskap om internationell mobilitet 
  • Specifik kunskap om olika möjligheter till studier och arbete i andra länder
  • Insikt om hur vägledarens arbetsinsatser kan se ut
  • Insyn i olika verktyg och informationskällor som kan underlätta arbetet  
  • Möjlighet att lägga upp egen plan för hur man löpande kan hantera Ivägledningen i det dagliga arbetet

Kursen är upplagd på tre lektioner med tillhörande mindre uppdrag. I kursportalen får du ta del av och kommentera andra deltagares kursarbete.

Du som genomför alla delar kommer att få ett certifikat från UHR.

Vad tog du med dig? Röster från tidigare kurser

”…kursen har gett många nya tankar och ideer…”

”…fått lust att utveckla ett gott vägledningsarbete…”

”…fått betydligt fler verktyg att jobba med…”

”…intressant och lärorikt att se andras erfarenheter kring ivägledning…”

”Mycket värdefullt på många sätt… reflektera kring hur man kan…motivera”

Anmälan är öppen 14 18 september

Håll utkik på UHR:s vägledarsidor. 

Har du frågor om kursen?

Välkommen att mejla euroguidance@uhr.se