Frågan om hur regeringar kan stödja medborgarna så att de kan bygga tillfredställande karriärer var fokus för det nionde internationella symposiet för karriärutveckling och offentlig politik i Tromsø den 17-20 juni 2019.

Företrädare från 33 länder och UNESCO, OECD, Europeiska kommissionen, Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) och Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) deltog i symposiet. 

En rad viktiga frågeställningar identifierades och diskuterades. De har nu sammanfattats i en kommuniké med titeln "Leading career development services into an uncertain future.  Ensuring access, integration and innovation" 

Ladda ner kommunikén från Kompetense Norges webbplats (pdf)  

ICCDPP - International Centre for Career Development and Public Policy