Här har vi samlat länkar för dig som är intresserad av vad som händer inom vägledningsområdet, i Europa och internationellt.

Danmark

Vägledning mellan erbjudande eller tvång (Vejledning mellem tilbud og tvang): 

Ta del av vägledningens roll via webbartikel 

EU gör stor studie

Europeiska kommissionen har nyligen lanserat en studie om livslång vägledning för att se specifikt på hur vägledning kan utvecklas för att stödja övergångar till och inom arbetsmarknaden. Syftet är också att få en bättre insyn i nya vägledningstrender och tekniker och dra slutsatser för framtida samarbete inom vägledningsfältet på europeisk nivå.

Studien kommer också att bidra till att samla in expertkunskap runt policy och praxis inom hela EU och hjälpa till med att stärka förståelsen för den europeiska dimensionen inom vägledning för en bredare publik. Vi återkommer med delrapport framöver. 

Rapporter om vägledning från ett flertal länder

Nu kan du ta del av information om utvecklingen på vägledningsområdet i Kanada, Chile, Indien, Korea, Mongoliet och många fler, genom de ”country papers” som länderna laddat upp inför ICCDPP:s (International Centre for Career Development and Public Policy) internationella symposium som äger rum i Norge i Juni.

Ta del av rapporterna via norska arrangörens webbplats