I Frankrike definierar staten de nationella riktlinjerna för vägledning i skolor och högskolor; staten lägger också grunden för alla andra användare via offentliga regionala vägledningstjänster (SPRO - Service Public Régional de l’Orientation).

Syftet med samordningen är att ge alla medborgare stöd när de söker råd, information eller en lösning anpassad till yrkesmässiga övergångar.

Det franska Euroguidance-centret har nyligen gett ut en engelskspråkig guide som introducerar det här systemet och de olika initiativ som finns i Frankrike idag. Helt i linje med Europa 2020-strategins mål, fokuserar de på att minska andelen med låg utbildningsnivå, öka antalet studenter i högre utbildning, öka sysselsättningsgraden och att främja social integration samt deltagande i utbildning och arbetsliv.

Ta del av guiden här nedanför.