Den brittiska regeringen publicerade i december 2017 en ny nationell strategi för karriärvägledning i Storbritannien.

I strategin skriver den brittiska regeringen att det krävs en verklig nationell insats för att höja kvaliteten på vägledningstjänsterna.

Strategin beskriver vad regeringen kan göra, men pekar också på vilka roller andra bör spela, om man ska lyckas med ambitionen att stödja individer att växa och utvecklas. 

"We want every person, no matter what their background is and no matter where they are from, to build a rewarding career. "

Ta del av skrivningen i sin helhet via länken här nedanför: