En nyutkommen CSN-rapport, "Utlandsstudier – vad händer sedan", visar att formen för utlandsstudier påverkar individens framtida sysselsättning och etablering.

Rapporten visar bland annat att svenska utbytesstuderande utmärker sig positivt på flera sätt. De är sysselsatta och etablerade på arbetsmarknaden i högre grad och har högre genomsnittliga inkomster än dem som har studerat i Sverige.

Generellt är andelen etablerade på arbetsmarknaden lägre bland free-movers och språkstuderande än studerande i Sverige, men betydligt högre bland utbytesstuderande.

Ladda ner hela rapporten här (CSN 2017:7, Pdf)