I april offentliggjorde Europeiska kommissionen en ny studie om livslång vägledning i EU med fokus på trender, utmaningar och möjligheter. Något som vi tidigare berättat om i korthet här under internationella vägledningsnyheter.

Livslång vägledning syftar till att ge karriärutvecklingsstöd för individer i alla åldrar, vid alla karriärstadier. Det inkluderar information, rådgivning, bedömning av färdigheter och mentorskap. Studien diskuterar förändringar i ekosystemet för vägledningen, såsom fluktuerande arbetsmarknader samt sociala, tekniska och ekonomiska förändringar.

Vägledningens sociala dimension

Studien har genomförts av forskare från University of Warwick och University of Jyväskylä. De hävdar att det finns en medvetenhet om behovet av vägledning i många nya politiska initiativ på EU nivå, både inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorn. Här pekar man bland annat på initiativ för validering och den europeiska pelaren för sociala rättigheter, vilket också ger en social dimension i studien, då man lyfter tillgången till karriärutvecklingsstöd som en individuell rättighet kopplad till lika möjligheter att lära och arbeta.

Den identifierar 11 viktiga funktioner för att möjliggöra en dialog om hur och på vilka sätt vägledningen kan utvecklas i olika EU-länder. Dessa punkter är:

 1. Legislation
 2. Leadership
 3. Scope of provision
 4. LLG and LLL strategies

 5. Coordination and cooperation
 6. Delivery
 7. LMI2
 8. ICT3 strategy

 9. ICT operationalisation
 10. Professionalization
 11. Evidence of impact

Studiens rekommendationer fokuserar på vad Europeiska kommissionen kan göra för att stödja medlemsstaterna i deras utveckling.

Kommunikation och utbyte på EU-nivå

Ett resultat av särskilt intresse för Euroguidance-nätverket är att mekanismer som främjar samarbete och samordning, både på EU-nivå och nationell nivå, inte alltid är så starka som de kunde vara. Rekommendationen är att kommissionen ska främja samarbete för att tillhandahålla livslång vägledning genom att underlätta kommunikation, utbyte och samråd mellan relevanta aktörer på EU-nivå. Här tror Kommissionen att Euroguidance nätverket kan vara till hjälp.

Ta del av studien på Euroguidancenätverkets webbplats