Den 19 mars arrangerade UHR i samarbete med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, en digital lansering av den nya 7-årsperioden inom Erasmus+ programmet. Det nya programmet kommer med en ca 80% större budget och med många nya möjligheter för hela utbildningssektorn.

EU:s kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, Mariya Gabriel inledde dagen med att konstatera att Erasmus+ bjuder på ”lifechanging experiences”.

Fler möjligheter för elever i grundskola och gymnasium

Utbildningsminister Anna Ekström menade att erfarenhet från andra länder är avgörande i vår globala värld, för att unga ska få en bra start i livet. Hon lyfte särskilt att det nya programmet ger stöd att delta med funktionsvariation och att man nu öppnar för elevutbyte i grund- och gymnasieskolan, på samma sätt som för studenter.

Här finns nu möjlighet till både klassutbyten och individuella utbyten under det programområde som rör mobilitet. Man kan även söka medel för kompetensutveckling, fortbildning och erfarenhetsutbyten för personal, däribland studie- och yrkesvägledare.

Småskaliga partnerskap

En annan nyhet i programmet är de så kallade småskaliga partnerskapen, där minst två organisationer inom skolutbildning, yrkesutbildning eller vuxenutbildning, från minst två programländer, kan samarbeta för att öka kvalitén i sin verksamhet. Ett sådant partnerskap kan t ex fokusera på utveckling av vägledningsområdet. Tanken är att göra Erasmus+ tillgängligt för mer småskaliga aktörer med begränsad organisatorisk kapacitet.

Inkludering och klimathänsyn prioriterade

Inkludering är en av prioriteringarna för det nya Erasmus+ och man vill att personer som annars inte skulle delta kan dra nytta av programmets möjligheter. Klimatet är en annan prioritering och här främjas bl a miljövänligt resande.

Digitalisering för fler typer av utbyten 

Vid sidan av den fysiska mobiliteten introduceras också virtuellt lärande och en tredje prioritering handlar om att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet.

Inom högre utbildning lanseras t ex så kallad blandad mobilitet, där studenter kan kombinera en kortare mobilitetsperiod (5-30 dagar) med en virtuell komponent.

Ökade förutsättningar för långsiktighet

Att kunna ansöka om ackreditering är en nyhet som tillåter mer långsiktig planering och som gör det lättare att ansöka för dem som blivit beviljade. På så vis finns förutsättningar för att internationellt utbyte i högre utsträckning ska kunna bli en naturlig institutionaliserad del även i skolans värld.

Inspiration och ansökningstider

Hur aktiva är skolorna i er kommun när det gäller att söka bidrag för internationellt samarbete och utbyte? UHR:s Sverigekarta på Utbyten.se ger svar.

Hur bra är er kommun på internationellt samarbete?

Deadline att ansöka till många av de nya aktiviteterna kommer att ligga i mitten av maj och UHR erbjuder både informationsmöten och stöd till dem som vill ansöka.

Håll utkik på Utbyten.se

Euroguidance stöd för vägledare

Som vägledare är du alltid välkommen att kontakta Euroguidance om du vill diskutera möjligheter till internationellt utbyte och samarbete: 

euroguidance.sweden@uhr.se