Portalen, som ägs och drivs av Europeiska kommissionen, ska ge enskilda individer möjlighet att bygga en personlig portfölj och matcha sina kunskaper och kompetenser mot olika studie- och arbetsmöjligheter.

Nya Europass  – för dig som vägleder

I samband med lanseringen vill Europeiska kommissionen nå dig som arbetar med vägledning i Europa med följande budskap:

  • Det kostar ingenting att använda 'europass' digitalt. Det utgör ett verktyg för att underlätta för människor i hela EU att hantera sina karriärer och hitta nya möjligheter.
  • Verktyget i sig kan öka insyn i och ge en förståelse för färdigheter och kvalifikationer i Europa.
  • Som vägledare är du en viktig del i att bygga och etablera nya Europass. Du kan vägleda och stödja sökande med hjälp av verktyget, för att hantera deras inlärning och karriär.

UHR har, genom Euroguidance, samordnat den svenska informationen i portalen, i samarbete med bl a Skolverket och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om portalen på Europeiska kommissionens webbplats