Nu är den svenska informationen i Cedefop's (European Centre for Development of Vocational Training) sammanställning över olika länders vägledningssystem på plats.

Sammanställningen 'Inventory for Lifelong Guidance' som nyligen publicerats gör det enkelt att söka fram information om olika länders vägledningssystem. Informationen kommer att fyllas på efter hand men redan finns flera länders system beskrivna på Cedefop's webbplats. 

Den svenska informationen är ett resultat av samarbetet mellan flera myndigheter och andra aktörer och har sammanställts av Euroguidance Sweden. 

Se resultatet på Cedefop's webbplats