Mot bakgrund av de negativa effekterna av Covid-19 på människors liv och försörjning har karriärvägledningen blivit allt viktigare för individen och samhället.

För att ta reda på hur pandemin påverkat politiska beslut, system och praktik inom vägledningsområdet under 2020, har flera stora internationella organisationer har därför gått samman för att samla information i en rapport.  

Rapporten är utformad för att ge en ögonblicksbild av hur vägledningen anpassades för att möta det behov som uppstod från mars och framåt. Man frågar sig bland annat i vilken utsträckning karriärvägledning har uppmärksammats på politisk nivå som ett medel för återhämtning efter Corona-krisen och i så fall hur vägledningen bäst kan bidra. Den redovisar också i vilken grad pandemin och dess restriktioner medfört nya sätt att erbjuda vägledningstjänster, samt hur det har påverkat de olika målgrupperna.

Respondenter från 93 länder

Studien bygger på svar från 963 respondenter från 93 länder. En majoritet av dessa (47%) var vägledare. 

Career guidance and practice during the pandemic, på Cedefop:s webbplats

Organisationerna bakom rapporten

Studien genomfördes gemensamt av Cedefop (Europeiskt centrum för yrkesutbildning), ETF (European Training Foundation), Unesco (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur), ILO (International Labour Organisation), OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) och ICCDPP (International Centre for Career Development and Public Policy).