Nu är alla fem deltagare hemma igen och delger oss sina rapporter från givande studiebesök i Tyskland, Spanien, Danmark, Frankrike och England.

Inför årets Academiabesök hade vi fler sökande än tidigare. 23 vägledare sökte stipendium för att åka på studiebesök i annat land under en vecka och fem av dem fick chansen. Tillsammans täcker de in största delen av vägledningssektorn: gymnasium, vuxenutbildning, folkhögskola, högskola och arbetsförmedling.

Fokus på vägledarprofessionen i England

Seth från Vägledningscentrum i Malmö åkte till Bradford och såg att en stor del av arbetstiden går åt till annat än själva vägledningen. Möjliga lösningar som Seth tog del av i England var att man där delade upp vägledararbetet i flera olika delar och att fokus låg på anställningsbarhet i kontakten med de sökande.

Ta del av Seths rapport här (pdf)

Till högskola i tyska arbetsförmedlingens regi

Mirja från Jobbtorg Stockholm besökte Schwerin i norra Tyskland.
Den tyska arbetsförmedlingens egen högskola, HdBA, arrangerade besöket.

Ta del av Mirjas rapport här (pdf)

Insyn i projekt för drop-outs och arbetslösa i Spanien 

Tina från Göteborgs universitet besökte Zaragoza i norra Spanien. 

Under rubriken 'Transitions and Early School Leaving in Spain' fick Tina ta del av olika projekt med syfte att fånga upp så kallade drop-outs, och unga och vuxna som hamnat utanför yrkeslivet.

Ta del av Tinas rapport här (pdf)

Deltagare framför staty av H C Andersen

Livslång vägledning enligt dansk modell 

Åsa från Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall besökte Köpenhamn och fick, förutom den inblick i dansk vägledning också med sig en god bild av de tyska och estniska utbildningssystemen. 

Ta del av Åsas rapport här (pdf)

Orientering i det franska skolsystemet

Johannes från Mora folkhögskola åkte till Prades i Frankrike, där han bland annat lärde sig att studie- och yrkesvägledning är ett eget ämne genom hela grund- och gymnasieskolan. Sista året ingår riktade aktiviteter inför val av yrke och högre utbildning med minst 54 tim/elev. 

Ta del av Johannes rapport här (pdf)

Vill du åka på studiebesök nästa år?

Inom programmet ACADEMIA erbjuds vägledare studiebesök vid olika datum i olika länder. Studiebesöken varar normalt en vecka och man deltar tillsammans med kollegor från andra länder i Europa.

För information om tid och platser, se Euroguidancenätverkets webbplats och håll utkik i UHR:s nyhetsbrev för vägledare för att ansöka inför 2020.