Nu är tre deltagare hemma igen och delger oss sina rapporter från givande studiebesök i Tyskland, Spanien och Danmark.

Inför årets Academiabesök hade vi fler sökande än tidigare. 23 vägledare sökte stipendium för att åka på studiebesök i annat land under en vecka och fem av dem fick chansen. Tillsammans täcker de in största delen av vägledningssektorn: gymnasium, vuxenutbildning, folkhögskola, högskola och arbetsförmedling.

Till högskola i tyska arbetsförmedlingens regi

Mirja från Jobbtorg Stockholm besökte Schwerin i norra Tyskland.
Den tyska arbetsförmedlingens egen högskola, HdBA, arrangerade besöket.

Ta del av Mirjas rapport här (pdf)

Insyn i projekt för drop-outs och arbetslösa i Spanien 

Tina från Göteborgs universitet besökte Zaragoza i norra Spanien. 

Under rubriken 'Transitions and Early School Leaving in Spain' fick Tina ta del av olika projekt med syfte att fånga upp så kallade drop-outs, och unga och vuxna som hamnat utanför yrkeslivet.

Ta del av Tinas rapport här (pdf)

Deltagare framför staty av H C Andersen

Livslång vägledning enligt dansk modell 

Åsa från Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall besökte Köpenhamn och fick, förutom den inblick i dansk vägledning också med sig en god bild av de tyska och estniska utbildningssystemen. 

Ta del av Åsas rapport här (pdf)