Vill du fylla på med nya kunskaper? Ansök om att delta i en sommarkurs som ges i Lillehammer 17-21 augusti. Vägledarstudenter från de nordiska länderna har företräde. Som yrkesverksam vägledare får du delta i mån av plats.

VALA är ett nätverk för karriärvägledning vid institutioner för högre utbildning i Norden och Baltikum. Tjugo partnerinstitutioner har etablerat ett nätverk för att bättre kunna förbereda karriärvägledare för de olika behov som dagens klienter har. Ett av nätverkets huvudfokus ligger på utbildning för vägledare som möter och arbetar med vuxna. 

Career Guidance for Social Justice

17-21 augusti bjuder nätverket in till sommarskola under rubriken Career Guidance for Social Justice. Kursen ger 5 hp eller ECTS. Som student kan du ansöka om stipendium för att få resa och boende betalt. Sista dag för att ansöka om stipendium är den 1 mars 2020.

Läs mer om kursinnehållet på VALA:s webbplats