Learning by leaving var rubriken då de europeiska mobilitetsnätverken träffades i Köln i november. Temat för konferensen var att möjliggöra framgångsrika erfarenheter av internationell mobilitet och man diskuterade bland annat olika aspekter av mobilitetsvägledning och validering av färdigheter som förvärvats genom att åka utomlands.

Nu kan man ta del av presentationerna på Learning by leavings webbplats

Titta särskilt på presentationen från Euroguidance Swedens workshop, som illustrerades med bilden ovan. Den erbjuder en jämförelse mellan de kurser som ges för vägledare i Estland och Sverige och innehåller en film från en av deltagarna. Läs mer på Euroguidance hemsida