International Staff Exchange Week, ISEW Club, är ett nytt initiativ för vägledare i Helsingfors. Som vägledare på högskolan är du välkommen att delta i en två dagars workshop i juni vid Helsingfors universitet för att utbyta erfarenheter med kollegor.

Workshopen utgår från följande frågeställningar:  

- Hur kan man erbjuda arbetslivsorientering och karriärkurser inom fakulteter, avdelningar och kandidat-, master- och doktorandprogram?

- Hur kan man samla information om anställning av akademiker genom uppföljande undersökningar?

Förutom effektivt arbete kommer det att finnas utrymme för nätverkande och benchmarking. 

Eventet äger rum 14-15 juni i Helsingfors.

Till anmälan och program 

Anmäl dig och läs mer på Helsingfors universitets webbplats