En grupp europeiska forskare inom vägledningsfältet har utvecklat en webbsida som belyser karriärvägledning och social rättvisa i form av artiklar, reflektioner och kommentarer.

Sidan ger också utrymme till fallstudier där praktiserande vägledare beskriver sina ansträngningar för att främja social rättvisa i det dagliga arbetet med sökande i olika sammanhang.

Webbplatsen Career Guidance for Social Justice

Har du exempel från din vägledningsvardag?

Ditt bidrag välkomnas av inititiativtagarna som delar med sig av instruktioner och en stilguide till intresserade. 

E-posta ditt bidrag till den engelska professorn Tristram Hooley:

tristram.hooley(at)gmail.com