Både på europeisk nivå och här hemma i Sverige har vägledares arbetssituation ändrats drastiskt i Coronakrisens spår. Dessutom förutspås behovet av vägledning öka då allt fler behöver hitta nya vägar.

Ökat behov av vägledningsstöd

”Hur har krisen påverkat leveransen av livslång vägledning” var frågan EU-myndigheten Cedefop ställde till sina experter inom nätverket CareersNet för att få en första bild. 

Sammanställningen av svar visar på en omfattande förändring mot mer distanslärande och e-vägledning i många länder. Rapporten pekar också på det ökande behovet av vägledningsstöd i samband med arbetslöshet, och nya vidareutbildningsbehov.

Läs rapporten 'Experts report on impact of coronacrisis' på Cedefops webbplats

Hur ser det ut i Sverige?

Här hemma har Lärarnas riksförbund skickat ut en enkät till alla medlemmar som är vägledare för att fråga hur Corona påverkar deras arbete och vad som behöver göras framöver. I deras tidning Skolvärlden kan man läsa om oro bland vägledarna (5 maj) och bristande resurser (22mars) och när det gäller digitala tjänster. 

Vilka digitala verktyg finns idag?

För dig som vägledare i vuxenutbildningen vill UHR tipsa om webbportalen EPALE med aktuella blogginlägg om digitala verktyg och möjligheter. 

Till EPALE - digital mötesplats för vuxenutbildare

Tips från Euroguidance

Under parollen ”Tillsammans är vi starka” gick Euroguidance-nätverket nyligen ut i sociala medier till vägledare över hela Europa för att lyfta de digitala resurser som finns tillgängliga för vägledarna själva. Dit hör t ex inspelade webinarier på olika teman. 

Ta del av dem via Together we are stronger på Euroguidance webbplats

Just nu planeras ett webinarium första veckan i juni om digitala vägledningsverktyg – håll utkik på Euroguidance webbplats.

Fler verktyg 

Se Skolverkets webinarium om e-vägledning på deras webbplats

Arbetsförmedlingen har nylanserat sina digitala vägledningstjänster