Nätverket för Vuxnas Lärande (NVL) har gett ut en rapport om vägledningens roll för valideringsarbetet i Norden, 'Vejledning i validering i Norden'.

I rapporten efterlyser arbetsgruppen för vidareutveckling av vägledning inom validering bland annat följande åtgärder: 

  • De nordiska länderna bör utveckla gemensamma principer eller riktlinjer för vägledning i validering

  • De nordiska länderna bör undersöka om och hur karriärplanering kan användas som redskap till att öka  effektivitet och genomsynlighet i samband med vägledning inom värdering av reell kompetens (RKV)
  • Utbildning för dem som ska leverera vägledning inom RKV-processerna bör etableras.
  • Kunskapen om RKV bör stärkas på alla samhällsnivåer.

Ta del av hela rapporten här (pdf)

Ta del av engelsk version från 2015 (pdf)