Euroguidance UK arbetar med ett projekt, som syftar till att skapa en europeisk webbingång som hjälper individer att förstå, utvärdera och utveckla sin valkompetens – så kallade career management skills. För att bli mer relevanta behöver de inspel från vägledare som du.

Gå därför gärna in via länken till frågeformuläret med en kort översikt över projektet. Utvecklarna ber dig titta på presentationen (i formuläret) och fylla i frågeformuläret så att de kan få en överblick av vad europeiska experter på karriärvägledning har för synpunkter. Det tar inte mer än 15 minuter. 

Ditt inspel bidrar till att säkerställa att projektet är på väg in rätt riktning i detta tidiga skede.

Stort tack för hjälpen!

Till frågeformuläret för valkompetens, extern webbplats

Till projektets webbingång 

Mer om upplägg och tankar framgår av projektsidan www.career-skills.eu