Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, Cedefop, har, med hjälp av goda exempel från olika länder, nyligen publicerat en verktygslåda full med matnyttiga tips och råd för att förmå unga att nå minst en gymnasieutbildning.

Verktygen syftar till att:

  • Hjälpa unga människor som riskerar att hoppa av att stanna kvar i utbildning och avsluta den
  • Hjälpa unga som hoppat av att återintegreras i utbildning eller på arbetsmarknaden

Genom att registrera sig på Cedefop:s webbplats kan man få tillgång till innehållet. 

Till verktygslådan 

Trackit  – en uppföljningsmetod för högskolan 

På motsvarande sätt arbetar Sveriges lärosäten med att förebygga avhopp och studieavbrott. På konferensen Trackit som UHR höll i maj tillsammans med Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, lyftes några högskolors arbete för breddat deltagande men också behovet av en gemensam praxis för att följa upp studenternas prestationer för att kunna gå in med rätt stöd. 

Ta del av dokumentationen från konferensen här