Se filmen som norska Kunnskapsdepartmentet tagit fram tillsammans med utbildningsaktören Kompetanse Norge.

Karriärvägledning för alla