Den 9, 10 och 11 juni 2020 ger Euroguidance-nätverket webinarier på temat ”Online career guidance tools and activities”. Anmäl dig i förväg för att delta.


Webinarierna hålls kl. 11.00 den 9, 10 och 11 juni och är cirka 90 minuter långa. 

Läs mer på nätverkets webbplats Euroguidance.eu

Anmäl dig senast 7 juni via det här formuläret