Lyssna

Ordböcker och ordlistor

Vägledning-, gymnasieutbildning och högre utbildning. Här har vi samlat befintliga översättningar till engelska av vanliga termer och begrepp inom respektive område.

Vägledningstermer på engelska och svenska 

Det Europeiska policynätverket för livslång vägledning (ELGPN) har utvecklat en ordlista på engelska för att få en gemensam uppsättning definitioner och uttryck inom vägledningsområdet. 

Ladda ner ELGPN:s ordlista här (pdf) English - English

Engelsk-svensk version 

Sedan 2014 finns en svensk version med tolkningar av de engelska begreppen (framtagen av Skolverket, Malmö högskola och Euroguidance). 

Ladda ner den engelsk-svenska versionen här (pdf)

Gymnasietermer på engelska 

Skolverket tillhandahåller den här listan över vanliga termer på engelska för översättning av betyg på gymnasienivå: 

Vanliga begrepp vid översättning av betyg inom gymnasieskolan (pdf)

Termer för högre utbildning 

På UHR:s webbplatsnår du den svensk-engelska ordboken för det högre utbildningsområdet: 

Till ordboken på uhr.se

Ordboken uppdateras varje år med representanter från lärosätena och UHR. 

Senast uppdaterad: 27 november 2017