Lyssna

Erkännande av kompetens för arbetsmarknaden

Den som söker arbete efter avslutade utlandsstudierna måste, i likhet med den som vill tillgodoräkna sig sina studier vid svensk högskola, vara noggrann med dokumentationen.

Diplom, betyg och kursplaner kan oftast beskriva en enskild utbildning för en potentiell arbetsgivare. Genom att använda någon av de gemensamma standarder för redovisning av meriter och kvalifikationer kan man göra det lättare för arbetsgivaren att förstå ens kvalifikationer.

UHR:s utlåtanden en möjlighet  

Läser man en hel högskoleutbildning utomlands och avser att arbeta i Sverige efteråt kan det vara bra att låta Universitets- och högskolerådet göra en värdering av utbildningen. Utlåtande man får kan fungera som en presentation för arbetsgivare, men är inte nödvändigt för att söka jobb.

Likaså kan den som har en avslutad utländsk yrkesutbildning (eftergymnasial) vända sig till Universitets- och högskolerådet för ett utlåtande som beskriver den utländska utbildningen och vilken svensk examen den motsvarar.

Läs mer om UHR:s bedömningsverksamhet här.

Kolla upp vad som efterfrågas

Det kan vara viktigt att i förväg ta reda på vad som gäller i den bransch man planerar att utbilda sig inom utomlands, om man vet med sig att man för eller senare vill återvända hem. Ett sätt kan vara att höra med svenska fackföreningar och branschorganisationer. På Wikipedia finns länklista för branschorganisationer i Sverige.

Även Arbetsförmedlingen har erfarenhet av utländska utbildningars gångbarhet på svensk arbetsmarknad.

Reglerade yrken 

Vissa yrken, som t ex läkare, psykolog, advokat och revisor är reglerade. För dessa yrken görs bedömningen av rätten till yrkesutövning av den myndighet i respektive land som har ansvar för yrket i fråga, t ex Advokatsamfundet, Socialstyrelsen och Revisorsnämnden.

Läs mer om reglerade yrken och vem som gör bedömningarna i Sverige på uhr.se.

Motsvarande myndigheter finns i andra europeiska länder. ENIC/NARIC-nätverket har till uppgift att informera om vart man vänder sig om man vill arbeta inom ett reglerat yrke i ett visst land.

Validering 

I Sverige och i många andra europeiska länder försöker man skapa system för validering. Validering är ett begrepp som i högsta grad även är relevant då man diskuterar utlandserfarenheter och på vilket sätt sådana erfarenheter kan föra individen vidare inom studier och arbete.

Läs mer under Utländska meriter inför arbete här på vägledarsidorna 

Senast uppdaterad: 26 april 2019