Lyssna

Tillgodoräknande av studier

Det är alltid utbildningsanordnaren (t ex universitetet eller skolan) som ansvarar för att bedöma eller tillgodoräkna delar av en utbildning. Det är också utbildnings-anordnaren som bedömer hela utbildningar om dessa ska ligga till grund för vidarestudier.

Universitets- och högskolerådet ansvarar dock för att bedöma behörighet till högskolan grundat på en utländsk gymnasieutbildning.

Läs mer om att söka till högskolan med utländska gymnasiebetyg

Man kan på olika sätt underlätta för den skola eller det universitet som ska göra en bedömning av behörighet och eventuella tillgodoräknanden. Ett sätt är att använda någon av de gemensamma standarder för redovisning av meriter och kvalifikationer som kan göra det enklare för bedömaren att förstå ens kvalifikationer.

Kolla upp utbildningen i förväg

För att ett tillgodoräknande över huvud taget ska komma ifråga är det först och främst viktigt att i förväg kontrollera att skolan/universitetet man ska studera vid i utlandet är godkänt av myndigheterna i värdlandet.

Läs mer om bluffuniversitet på ett faktablad

Lista över statligt erkända universitet i världen

Universitets- och högskolerådet har föreskrifter om vilka utbildningar utanför Norden som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå. Även Centrala studiestödsnämnden (CSN) är behjälplig med information om krav på utbildningar i olika länder (högskolestudier i Norden samt gymnasieutbildningar utanför Norden).

Universitets- och högskolerådets föreskrifter om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden

Bifoga information 

Oberoende av vem som ska göra bedömningen kan man underlätta tillgodoräknandet genom att bifoga dokumentation som visar

  • landets skol- eller studiesystem och den aktuella utbildningens ställning i detta system
  • landets betygssystem och terminer/läsår samt hur många poäng eller andra enheter per termin som krävs för heltidsstudier, för en bedömning av utbildningens omfattning
  • kursplaner och litteraturlistor, för att bedöma utbildningen nivå och innehåll
  • betyg och intyg från utbildningsanordnaren.

Grundskola och gymnasium från utlandet

Den som gått i grundskola i ett annat land är behörig till svensk gymnasieskola under förutsättning att han/hon är under 20 år, är bosatt i landet och har godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt fem respektive nio andra ämnen beroende på om man söker till yrkes- eller högskoleförberedande program på gymnasiet. Om man har gått en hel gymnasieutbildning utomlands kan man ändå skaffa sig ett svenskt slutbetyg genom prövning eller genom kompletteringar på Komvux.

Läs mer om bedömning av utländsk gymnasieutbildning inför högskolestudier under fliken Utländska meriter i antagning här på vägledarsidorna.

Normalt kan man inte automatiskt få ett helt gymnasieår tillgodoräknat, men den som en gång påbörjat studier på ett program i svensk gymnasieskola har särskilda rättigheter att slutföra dem efter en period av utlandsstudier. Inför ett utbytesår på gymnasiet är det bra om eleven i förväg kommer överens med skolan om vilka kurser som kan komma ifråga för ett tillgodoräknande vid hemkomsten. För att kunna göra detta bör man skaffa sig så mycket information som möjligt om den utländska utbildningen.

Information om hur man kan slutföra gymnasiestudier i Sverige efter att ha gått i skola utomlands

På Skolverkets webbplats finns mer information om tillgodoräknande och prövning av utlandsstudier.

Högskola från utlandet

På Universitets- och högskolerådets webbplats finns information om vad man bör tänka på om man vill tillgodoräkna sig sina utländska akademiska studier i Sverige. En förutsättning för att Universitets- och högskolerådet ska göra en bedömning av en utländsk högskoleutbildning är att utbildningen varat minst två år och avslutats med en examen.

För att ett tillgodoräknande av utlandsstudier ska komma ifråga på högskolan, bör man välja kurser som inte överlappar det man har läst eller tänker läsa i Sverige. Väljer man kurser som ligger på svensk universitetsnivå (d v s som erbjuds inom svensk högskoleutbildning), är förutsättningarna goda att få tillgodoräkna sig studierna.

Studenter som åker ut inom ett utbytesprogram får i regel till­godo­räkna sig sina utlandsstudier i sin svenska utbildning. Att stu­dierna kan tillgodoräknas vid heminstitutionen kontrolleras redan innan man åker. Utbytesstudenten skriver tillsammans med institutionen ett Learning Agreement. Det är en plan för vilka kurser som ska läsas vid samarbetsuniversitetet och som studenten sedan ska få tillgodoräkna sig vid hemkomsten.

Observera att språkstudier i andra länder oftast erbjuds på en annan nivå för gäststudenter än för värdlandets studenter, något som kan ställa till med problem vid eventuella tillgodoräknanden.

Senast uppdaterad: 13 mars 2017