Lyssna

Mental och kulturell förberedelse

Att vistas i ett annat land kan öppna våra ögon, öka vår flexibilitet och bidra till att vi lär oss hantera mångfald och olikheter. Men kulturskillnader kan också skapa frustration, missförstånd och konflikter.

Den som är mentalt förberedd på att vistelsen kan innebära en del utmaningar och helt nya situationer och förhållningssätt har större möjligheter att möta utmaningarna. Några av dem är generella för alla som åker, och det kan vara bra att poängtera att hemlängtan och tvivel drabbar de flesta i perioder. 

Kulturchock

Det är vanligt att deltagare som är med om ett internationellt utbyte till en början känner glädje och nyfikenhet och sedan får perioder av sämre mående. Många känner trötthet, ledsenhet och irritation. Detta har ibland kallats för kulturchock. Ett sätt att förstå kulturchock är att vissa människor reagerar på omställningen som ju på många sätt är påfrestande. Hjärnan går på högvarv då vi befinner oss i en ny kultur: den scannar av miljön efter faror, sorterar nya intryck, dofter och ljud, försöker förstå hur det är bäst att bete sig i den nya miljön.

Gör populärkulturell research

Rent praktiskt går det att göra mycket i förväg. Uppmuntra deltagaren att lära sig så mycket som möjligt om kulturen som väntar. Ofta finns filmer, musik och skönlitteratur av lokala förmågor eller som handlar om landet. Hur hälsar man? Är det okej att prata om politik? Hur gör man med toalettpappret?

Googla 

Ju mer deltagaren känner till innan avresa, desto lättare. Viktig information och personliga reflektioner får man enklast via internet och sociala medier; det chattas och bloggas i både Portugal som Tyskland.

Vårt perspektiv är inte det enda

Hur mycket man än läst på om landet i förhand är det svårt att begripa sig på allt det nya, det finstilta, det som brukar kallas kultur. Vad menar de egentligen? Vad sägs mellan raderna? Deltagaren ser och förstår det nya landet utifrån sin egen kulturella förförståelse, på samma sätt som människorna i värdlandet går runt med sitt kulturella perspektiv.

Övningar och fördjupning 

  • Prata med deltagarna om hemlängtan och hur de kan förbereda sig på hemlängtan. Vad tror de kan hjälpa dem om de längtar hem?

  • Uppmuntra deltagare att kommunicera med andra deltagare om de längtar hem, för att ge varandra tips.

  • Tipsa deltagarna om att skriva några saker som de brukar må bra av att göra, och ta med listan på utlandsvistelsen.

  • Tipsa deltagarna om att försöka skapa nya vanor och rutiner, t.ex. att hitta ett sätt att motionera eller finna ett nytt favoritcafé att dra sig undan till med en bok.

  • Tipsa deltagaren om att försöka tacka ja till aktiviteter som föreslås och försöka hålla sig aktiv socialt och fysiskt, även om deltagaren känner sig trött eller ledsen.

Exemplen här på olika utmaningar och hur man kan hantera dem, har vi fått av Globalpsykologerna som arbetar med psykosociala stödprogram för utbytesprogram. 

Globalpsykologerna.se

Senast uppdaterad: 18 augusti 2021