Lyssna

Mental och kulturell förberedelse

Att vistas i ett annat land kan öppna våra ögon, öka vår flexibilitet och bidra till att vi lär oss hantera mångfald och olikheter. Men kulturskillnader kan också skapa frustration, missförstånd och konflikter.

Den som är mentalt förberedd på att vistelsen kan innebära en del utmaningar och helt nya situationer och förhållningssätt -- har större möjligheter att möta utmaningarna. Några av dem är generella för alla som åker, och det kan vara bra att poängtera att hemlängtan och tvivel drabbar de flesta i perioder. 

Läs mer under Hemlängtan och andra utmaningar med konkreta tips på mentala förberedelser.  

Gör populärkulturell research

Rent praktiskt går det att göra mycket i förväg. Uppmuntra deltagaren att lära sig så mycket som möjligt om kulturen som väntar. Ofta finns filmer, musik och skönlitteratur av lokala förmågor eller som handlar om landet. Hur hälsar man? Är det okej att prata om politik? Hur gör man med toalettpappret?

Googla!

Ju mer deltagaren känner till innan avresa, desto lättare. Viktig information och personliga reflektioner får man enklast via internet och sociala medier; det chattas och bloggas i både Portugal som Tyskland.

Vårt perspektiv är inte det enda

Hur mycket man än läst på om landet i förhand är det svårt att begripa sig på allt det nya, det finstilta, det som brukar kallas kultur. Vad menar de egentligen? Vad sägs mellan raderna? Deltagaren ser och förstår det nya landet utifrån sin egen kulturella förförståelse, på samma sätt som människorna i värdlandet går runt med sitt kulturella perspektiv.

Subkulturer och sociala hierarkier

För att krångla till det ytterligare kan det finnas flera subkulturer i värdlandet, t.ex. kan familjen, personalen i skolan eller på praktikplatsen och de nya kamraterna bete sig på helt olika sätt. I vissa länder kan de kulturella koderna skilja sig mer åt mellan generationer eller mellan stad och landsbygd, än vad de gör mellan Sverige och värdlandets unga medelklass.

Övningar och fördjupning 

Under Mer om kulturmöten hittar du förberedende övningar och fördjupning. 

Senast uppdaterad: 12 augusti 2016