Lyssna

Mer om kulturmöten

För den som är intresserad och har tid finns här förslag på övningar och exempel på hur man kan förbereda sig inför kulturmöten.

Kulturella glasögon

Att ha en kulturell förförståelse kan liknas vid att ha på sig ett par ”kulturella glasögon” som man ser världen igenom. Allt som upplevs filtreras genom dessa glasögon och vi har svårt att ta dem av oss.

Vi illustrerar med en övning: Titta dig omkring där du sitter. Lägg märke till vad du ser. Kanske ser du en dator, fönster, en blomma, väggar. Tänk nu att du kommer in genom dörren och är ett fyraårigt barn – vad lägger du nu märke till? Antagligen andra saker, kanske något färgglatt, en snurrstol eller en matta. Tänk att du istället är en rörmokare – vad lägger du nu märke till i rummet? Tänk nu att du är elektriker – vad ser du nu? Beroende på vilka ”perspektivglasögon” du har så ser du ditt rum på olika sätt. På samma sätt hjälper vår kultur oss att sortera vad som är viktigt och begripliggöra vad vi ser.

Redskap för att förstå vad kultur är

Deltagaren kommer alltså behöva kunskap och redskap att förstå vad kultur är, hur kulturmöten kan vara och vilken roll vår egen kultur spelar, för att få ut så mycket som möjligt av utlandsvistelsen. Den kulturella förberedelsen handlar till stor del om just detta.

Lästips. Ämnet kulturmöten är omfattande och du som vill kan orientera dig via antologin Multicultural Guidance and Counselling  som innehåller artiklar med fokus på vägledning med kulturperspektiv. Den har tagits fram av den finska motsvarigheten till Euroguidance Sweden. 

Verktygslåda för interkulturell kompetens

The European Federation for Intercultural Learning (EFIL) har tagit fram en verktygslåda för interkulturell kompetens med undervisningsmaterial och övningar.

Kompetensen är uppdelad i värdering, attityd, förmåga och kunskap och ger en fingervisning om vad interkulturell kompetens kan innebära.

Till verktygslådan på EU:s webbplats

Två övningar 

I kulturmöten (pdf) finns två gruppövningar. Det första, Kortspelet, visar på det roliga och samtidigt utmanande med att komma till en grupp där man inte kan prata och inte förstår spelreglerna. 

I den andra, Vem ska lämnas kvar? visas skillnader i värderingar och de problem det kan innebära för samarbetet.

Senast uppdaterad: 22 januari 2020