Lyssna

Praktisk förberedelse

Den som i god tid informerar sig om praktiska frågor som bostads- och levnadsvillkor, skatt, sjukförsäkring, bidragsmöjligheter, uppehållstillstånd med mera får ut mer av sin vistelse. Det är en del av läroprocessen att deltagaren själv hanterar de problem som kan uppstå, men de får inte överskugga allt annat och leda till otrygghet som hämmar lärandet.

Programstudier underlättar

För den som åker ut för att studera beror mängden av förberedelser mycket på om man åker inom ett program eller inte. Många praktikaliteter löser sig av sig själva om man väljer att åka inom ramen för ett utbytesprogram. Åker man däremot på egen hand får man ordna det mesta själv.

Den som avser att arbeta i ett annat europeiskt land, måste förstås ägna tid och kraft åt att söka och få en anställning.

Tidsaspekten

Den som åker på egen hand måste ofta förbereda utlandsvistelsen under lång tid. Inte minst tar det tid att ordna med alla intyg som måste finnas för en komplett ansökan. UHR har tagit fram två tidslinjer som visualiserar förberedelsefasen inför två vanliga exempel av utlandsvistelser.

Tidslinje för studier i USA (pdf)

Tidslinje för studier i Europa (på egen hand som så kallad Freemover) (pdf)

Kom-ihåg inför avresa

Under rubrikerna till vänster finns mer information om de delar som ingår i kom-ihåg-listan här som ger en snabb överblick över vad man bör ha koll på inför avresan: 

Här finns kom-ihåg-listan (pdf)

Informationsappen Resklar

Utrikesdepartementet tillhandahåller appen "Resklar" som ger råd och reseinformation om världens länder från Sveriges ambassader.

Här kan du ladda ner appen "Resklar" 

Informationsnoder

Unga som reser ut på egen hand kan också använda sig av de informationscenter som har upprättats i en lång rad större europeiska städer. De har byggt upp expertis om informationsbehovet hos unga utlänningar som kommer till landet/staden för att studera eller arbeta. Det gäller till exempel bostad, utbildning, arbetsmarknad och social trygghet. 

Youth on the Move - InfoMobility är en webbplats med information om flera europeiska länder. Där finns även länkar till informationscenter för unga.

Youth on the move - InfoMobility (eng)

Eurodesk informerar om EU med fokus på ungas studier, arbete och volontärtjänst. Det finns över 900 kontaktpunkter i 31 länder.

Eurodesk

Informationsbroschyrer

I SACO:s skrift Världen som arbetsmarknad (pdf, 880 kB) finns information både om möjligheterna till arbete utomlands och villkor för utlandsarbete.

Studera utomlands (pdf, 641 kB) är en informationsbroschyr om utlandsstudier.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017