Lyssna

Praktisk förberedelse

Den som i god tid informerar sig om praktiska frågor som bostads- och levnadsvillkor, skatt, sjukförsäkring, bidragsmöjligheter, uppehållstillstånd med mera får ut mer av sin vistelse. Det är en del av läroprocessen att deltagaren själv hanterar de problem som kan uppstå, men de får inte överskugga allt annat och leda till otrygghet som hämmar lärandet.

Programstudier underlättar

För den som åker ut för att studera beror mängden av förberedelser mycket på om man åker inom ett program eller inte. Många praktikaliteter löser sig av sig själva om man väljer att åka inom ramen för ett utbytesprogram. Åker man däremot på egen hand får man ordna det mesta själv och kan behöva litet tips och råd.

Tidsaspekt och kom-i-håg

Att börja förberedelserna i god tid är det kanske viktigaste tipset. Euroguidance har tagit fram en tidslinje som visualiserar förberedelsefasen inför en utlandsvistelse. Den kan ge en idé om de olika stegen som väntar.

Tidslinje för förberedelser inför studier på egen hand i Europa (pdf)

Kom-ihåg-lista för överblick och koll inför avresan (pdf)

Finansiering

Det är viktigt att i förväg göra upp en budget och räkna på kostnader för terminsavgifter, kurslitteratur, boende, resor och försäkringar men också för levnadsomkostnader i form av mat, kläder och nöjen. Dessutom kan andra utgifter för visum, översättning av betyg, legalisering av dokument, språktest, inskrivningsavgift med mera komma till, beroende på vart man åker.

Rent ekonomiskt är det oftast en fördel att åka ut inom ett utbytesprogram, där man utöver de vanliga studiemedlen också ofta kan få ett stipendium. Även när det gäller volontärverksamhet ingår i vissa fall extra stöd, t ex i form av bidrag till resa.

Ansökan

För att få veta exakt vad som förväntas eller krävs av en sökande från Sverige, vare sig det handlar om att söka till en utbildning eller ansöka om jobb, är det alltid bra att fråga utbildningsanordnaren/arbetsgivaren i det aktuella landet direkt.

Behörighet och eventuella tillgodoräknanden bedöms alltid i det mottagande landet. Bedömningen kan ta tid och kan kräva kontakt med en tredje part. Ibland kan olika typer av inträdesprov förekomma och många utländska universitet vill också att man ska uppvisa resultat från ett språktest

Bostad

Studenter som åker inom ett utbytesprogram brukar i regel få hjälp med att skaffa bostad. Om man åker via en organisation ingår vanligtvis också boende på universitetsområdet eller i en värdfamilj i priset. Många utländska universitet hjälper sina internationella studenter att hitta bostad.

Det vanligaste är att man bor i studentkorridor, inneboende hos en värdfamilj eller delar lägenhet med andra studenter. Boendestandard och priser varierar mellan olika länder, städer och universitet.

Språklig förberedelse

Språkkunskaper ökar tryggheten och underlättar en djupare förståelse för olika skeenden. Språket är även en nyckel för att bli en del av ett socialt sammanhang. Men det finns inga generella råd för språkliga förberedelser eftersom dessa beror på individens förkunskaper.

Språklig förberedelse kan handla om att öva litet extra på ett språk man redan kan genom att läsa, titta på film etc. Det kan också vara en god idé att ta fram eller dela ut listor med fackuttryck som deltagaren antingen kan lära in före vistelsen eller ta med och använda i vardagen. Dessutom kan språklig förberedelse handla om att göra språktest för att visa sin behörighet för olika utbildningar.

Sjukförsäkring

Genom gemensamma avtal har man visst skydd vid sjukdom även när man befinner sig i ett annat land. Villkoren skiljer sig mellan studier och arbete.

Det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) är bra att ha med och visa för en eventuell vårdgivare. Kortet beställs hos Försäkringskassan. 

Försäkringskassan informerar om sjukvård utomlands

Utbytesstudenter försäkrade

Det kan också vara bra att veta att alla som studerar utomlands som utbytesstudenter  omfattas av statens försäkring för utlandsstudier – Student UT.

Om försäkringen Student UT på Kammarkollegiets webbplats

Senast uppdaterad: 1 november 2022