Lyssna

Finansiering

Att studera utomlands kräver planering av hur studierna ska finansieras. Det är därför viktigt att i förväg göra upp en budget och räkna på kostnader för terminsavgifter, kurslitteratur, boende, resor och försäkringar men också för levnadsomkostnader i form av mat, kläder och nöjen. Dessutom brukar andra utgifter för visum, översättning av betyg, legalisering av dokument, språktest, inskrivningsavgift med mera komma till.

Rent ekonomiskt är det oftast en fördel att åka ut inom ett program, där man utöver de vanliga studiemedlen också ofta kan få ett stipendium. Även när det gäller volontärverksamhet och arbete ingår i vissa fall extra stöd, t ex i form av bidrag till resa.

Studiemedel

För studier på en gymnasieutbildning utomlands kan man ansöka om studiehjälp från CSN till och med våren det år man fyller 20. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg, extra tillägg och bidrag för dagliga resor. Reglerna för studiehjälpen varierar något beroende på om man ska studera inom eller utanför EU/EES och Schweiz.

För studier på högskolenivå kan man ansöka om studiemedel oavsett ålder. Studiemedlen består av bidrag och lån och man kan också ansöka om merkostnadslån, som är ett kompletterande lån för att täcka merkostnader vid utlandsstudier.

Läs mer om bidrag/lån för utlandsstudier på CSN:s webbplats

Ändrade regler

Den 1 juli 2015 ändrades reglerna för studiemedel för utlandsstudier. Syftet var att göra det ännu enklare för studerande att finansiera sina studier i utlandet.

Då språkstudier utomlands är populärt bland många unga kan det vara värt att notera att enligt de nya reglerna är det nu möjligt att få studiemedel för språkstudier i fler länder och kravet på grundläggande behörighet tas bort. De flesta språkkurser utomlands bedöms dock vara på en gymnasial nivå. CSN bedömer nivån baserat på inne­hållet i kursen. Studiemedel för att läsa på gymnasial nivå beviljas inte förrän från och med den 1 juli samma år som den sökande fyller 20 – en gräns som alltså gäller för de allra flesta språkkurser.

En sammanställning av de ändrade reglerna

Höga terminsavgifter och studier på engelska

Som nämnts tidigare är en fördel med att åka ut inom ett program att man då slipper betala dyra terminsavgifter. För ”freemovers” är grundregeln inom EU att terminsavgifterna ska vara desamma för utländska studenter som för de egna studenterna.

Trots det kan det bli dyrt och det gäller inte minst ett av de mer populära studiemålen för svenska studenter, nämligen England. Här kan man kräva EU studenter på höga terminsavgifter, eftersom även de egna studenterna får betala samma avgifter. I detta sammanhang kan det  vara värt att notera att Skottland kan vara ett bra alternativ för den som vill just till Storbritannien. Där finns inga höga terminsavgifter, åtminstone inte än. Det kan också vara värt att föreslå Irland som alternativ till England!

Orsaken till att så många svenska ungdomar söker sig till Storbritannien eller USA är framför allt att man vill studera på engelska. Därför kan ett billigare alternativ också vara ta del av de kurser eller utbildningar som erbjuds på engelska i en lång rad andra europeiska länder!

För mer långväga utbyten utanför EU/EES är det många länder som tar ut höga avgifter för utländska studenter. Från CSN kan man ansöka om merkostnadslån för detta!

Exempel på studieavgifter i olika länder på AllaStudier.se

Läs mer om finansiering av utlandsstudierna på studera.nu

Bidrag inom program

Hur ser då bidragen ut som man kan få inom de olika programmen? Nedan finns några exempel.

Erasmus+

Inom Erasmus+ programmet varierar summorna man kan få mellan de olika program-delarna. För att få en uppfattning om beloppen visar vi här exempel på de belopp man kan få som är kopplade till individers mobilitet inom Erasmus+ mobilitet, yrkesutbildning:

Resor: Deltagarens resekostnader från ursprungsorten till den plats där aktiviteten ska äga rum: 180 – 1100 Euro per person, enkel väg, beroende på avstånd. 

Individuellt bidrag: Kostnader som är direkt förknippade med deltagarens uppehälle: 50-78 Euro per person/dag, beroende på land och beroende på utbytets längd.

Utöver detta kan skolorna ansöka om bidrag för deltagare med särskilda behov samt för att kunna erbjuda språkstöd innan utbytet.

Som Erasmusstudent inom högre utbildning får man ett stipendium från sitt lärosäte. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen, men det är inte heltäckande. Storleken på stipendiet varierar mellan 315 och 375 euro i månaden.

Ettårsprogrammen

Ett ytterligare exempel är Ettårsprogrammen för gymnasieelever, där det stora bidraget egentligen består i att skolplatsen man får i Spanien, Frankrike eller Tyskland/Österrike är statligt finansierad. Man behöver alltså inte betala några avgifter för själva utbildningen eller förmedlingen av skolplatsen. I övrigt får man bidrag från CSN som består av ett inackorderingstillägg på 1 190 - 2 350 SEK i månaden, utöver det vanliga studiebidraget  på 1 050 SEK från CSN, vilket täcker en del av kostnaderna för exempelvis skolmat och inkvartering. Resekostnaden får man stå för själv.

Stipendier från privata fonder

Det finns en mängd privata stiftelser och fonder, både i Sverige och utomlands, som man kan söka stipendier hos. Oftast måste man uppfylla ett eller flera olika villkor för att kunna få ett stipendium.

Ett vanligt krav är att man är född eller bor på en viss plats eller i en viss del av Sverige. Kontakta din hemkommun för att se om det finns något stipendium.

Andra stipendier förutsätter att man ska studera på en viss ort eller vid en viss skola. Det finns också stipendier som är knutna till utbildningens inriktning i form av idrottsstipendier, musikstipendier etc. I kraven för stipendier kan det även förekomma krav på ålder, kön, social bakgrund med mera.

För att undersöka möjligheten till stipendier kan man leta i olika stipendiehandböcker. En handbok kostar mellan 150–400 kr, men de brukar också finnas på biblioteket. Ett exempel är Stipendiehandboken.

Att leta stipendier tar tid. Det finns stipendiekonsulter som mot en avgift gör ”matchningar” mot en angiven sökprofil. Ett exempel är Global Grants webbplats där man kan beställa en skräddarsydd förteckning över stipendier.

AllaStudier.se om att hitta till olika stipendier

Stipendiehandboken (länk till Adlibris)

Global Grants

Budgetexempel

Att göra upp en egen budget kan vara en bra början för att få en uppfattning om ungefär hur mycket som behövs för att man ska klara sig under utlandsvistelsen. Euroguidance Sweden har tagit fram ett budgetexempel för språkstudier utomlands. Sveriges förenade studentkårer, SFS har tagit fram en studentbudget som kan vara en hjälp på vägen. Blueberry, förmedlare av studier och volontärplatser utomlands, har kostnadskalkyler för utlandsstudier på sin webbplats. 

Budgetexempel för språkstudier utomlands

SFS, Studentbudget 2016

Blueberry - kostnadskalkyler för utlandsstudier

Senast uppdaterad: 13 mars 2017